Cennik usług

Wynagrodzenie

Forma oraz wysokość wynagrodzenia Kancelarii jest każdorazowo ustalana w porozumieniu z Klientem. Propozycja wynagrodzenia uwzględnia stopień zawiłości sprawy oraz przewidywany nakład pracy.

Kancelaria oferuje następujące systemy rozliczeń: system godzinowy, system ryczałtowy, system oparty na success fee lub formę mieszaną opisywanych systemów.

System godzinowy

Wynagrodzenie obliczane w oparciu o stawkę godzinową stanowi iloczyn godzin poświęconych na zlecone zadanie i ustalonej z Klientem stawki godzinowej. Jest to najczęstsza i najbardziej popularna zasada rozliczeń.

System ryczałtowy

Ryczałtowa forma rozliczeń obejmuje dostosowane do oczekiwań Klientów stałe wynagrodzenie za zlecone zadanie w następujących wariantach:

  • bieżąca obsługa prawna – stała kwota wynagrodzenia za ustaloną liczbę godzin pracy
    Kancelarii w danym miesiącu. Liczba godzin dostosowywana jest do potrzeb Klienta.
  • wynagrodzenie za postępowania sądowe – ustalana jest z Klientem stała kwota wynagrodzenia ryczałtowego oraz wynagrodzenie za reprezentowanie na poszczególnych rozprawach, przy czym tak ustalone wynagrodzenie obejmuje także przygotowywanie pism procesowych w toku postępowania.
  • wynagrodzenie za dochodzenie roszczeń pieniężnych – wynagrodzenie obejmuje koszty zastępstwa procesowego, wynikające z Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 28 września 2002 roku w sprawie opłat za czynności radców prawnych, które są zasądzane w wyroku i podlegają egzekucji od dłużnika.
Do góry

Ta strona używa plików cookies. Korzystając z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies, wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Stat4u